Ing. Jaroslav Petráček

                     Projektování elektrických zařízení

                                                              Přítoky 64                   

                                                  284 01 Kutná Hora

 

 

 

 

 

    

člen ČKAIT

        

                      Projektování elektrických zařízení

                      dle vyhlášky č.50/1978 Sb. § 10 pro:

                       

 •                     objekty skupiny A,B do 1000 V
 •                     hromosvody
 •                     bytové a průmyslové instalace

          Zpracování projektové dokumentace v digitální i ruční formě

 Regionální servis informací na Internetu...

                                Pro zpracování projektových dokumentací se používají programy:      

        1. Kreslení el. schémat a instalační rozvody v půdorysech programem Othercad,

            s možností zpracovat stavařské podklady ve formátu dwg a dxf, dokumentace může být

            doplněna i výstupy uchovanými na cd-r mediu.

        2. Textové zprávy ve formátu doc , rtf.

        3. Rozvaděče zpracovávané programem firmy Moeller, výstupem je rozměrový nákres

            s osazenými prvky a specifikace součástí rozvaděče.

        4. Dimenzování vedení pomocí programů „Pavouk“ a „Sichr.

        5. Výpočty osvětlení místností pomocí programů poskytnutých firmami: Beghelli,

             Vyrtych, Inge, Trevos, Elektro-lumen, Etralight a dalších.........  

           

                                                                      Další služby:

Stanovování protokolů o vnějších vlivech, poradenství k elektrickým instalacím, výběr 

prvků, zařízení a svítidel dle množství aktualizovaných katalogových listů, možnost

spolupráce s profesemi jako je vytápění, voda a kanalizace, statika staveb, požární

zprávy, slaboproudé rozvody, popř. i zpracování stavební dokumentace.

 

                         Projektová dokumentace bude sladěna s platnými                         

                               normami a předpisy a vašimi požadavky.